Tuesday, April 21, 2015

Cậu không hiểu đâu cơn cảm nắng nhỏ


Áo ơi xa quá, Việt đợi mong
Người trơ, kẻ nhớ chờ tin trông
Gió cuốn mây bay về xứ lạ
Thương lắm người dưng gợi chút tình

No comments:

Post a Comment