Thursday, April 16, 2015

Blue


Dear Red,

Em gọi hắn là Blue vì hắn là nỗi buồn nhỏ. Em từng nhiều lần đau lòng vì Blue, chua chát khi vô tình người khơi lại chuyện buồn cũ. Nhưng rồi cũng tới cái ngày em nghe họ hỏi chuyện về hắn mà lòng lại nhẹ tựa thinh không. Đến đoạn này em đã biết cắt bớt màu xanh ra bảng màu hòng nhét thêm chút hồng là quyết định sáng suốt nhất đời mình.

Có những sự tan vỡ không chất chứa nỗi buồn mà là sự giải thoát.

Có những cuộc chia tay không hàm nghĩa li biệt, mà là sự khởi đầu.

Có những người không bao giờ gặp, nhưng lại là tri kỉ trọn một đời. Như em, và Red.

Love,

Eleanor Ng.

No comments:

Post a Comment