Thursday, April 25, 2013

Trời ơi

Làm ơn cho tôi có cơ hội được nhìn lại anh 1 lần nữa.
Làm ơn hãy cho anh hoặc tôi xuất hiện trước mặt nhau
Ít nhất là xin hãy trả lại cho tôi những kí ức lén lút mà tôi đã có với anh
Làm ơn!