Friday, January 15, 2016

Quên


Khi chông chênh ung dung đi qua
Em ngẩn ngơ nhìn mình trong góc tối
Quên điện thoại, quên luôn mạng xã hội
Quên cả anh lâu chẳng hồi âm em!

Gái mạnh mẽ chẳng để mình buồn lâu
Em còn bận lo tương lai, sao sầu?
Một phút trôi quy ra thành tiền mặt
Hỏi dám không đi phí phạm từng đồng!

Thiếu chút tình em vẫn sống đấy thôi.
Chim vẫn hót, người và xe vẫn chạy.
Chỉ cô đơn khi đông về heo hắt
Muốn được ôm, được đan tay nói cười... 


Mà Sài Gòn thì chẳng lạnh đâu anh
Họa có chăng chỉ trở gió mát lành
Người đi đi em chẳng thèm ở lại
Hai mấy thôi cả bao la đang chờ.
-Quên-

No comments:

Post a Comment