Wednesday, January 6, 2016

Há Cảo


Há Cảo Há Cảo đến từ đâu?
Cơ duyên nào vào vương quốc đỏ?
Giường êm tôi cho em say giấc ngủ
Chẳng sợ sao tôi bắt em bên mình.

Há Cảo, Há Cảo ở lại đi!
Ngoài kia lòng người đa đoan lắm.
Ở đây tôi có ngôi nhà nhỏ
Có táo ngọt lành mời em ăn.

Há Cảo Há Cảo khóc rồi sao?
Phải chăng lòng tôi chưa đủ tốt?
Hà cớ gì không an phận sung sướng
Sao cứ đòi nắng gió ngoài bao la?

Há Cảo, Há Cảo khát tự do
Đất rộng trời cao chờ em đến
Cánh trên lưng cho em bay nhảy
Tôi để em về mình chơi vơi...

No comments:

Post a Comment