Tuesday, January 26, 2016

Người yêu cũ


Người yêu cũ ơi, người tình xưa hỡi
Tôi vẫn ở đây, đến tìm tôi này.
Đã bao giờ trong vài giây rỗi chẳng mua bằng tiền
Anh...chợt nhớ đến tôi?
Mình từng đi ngang qua đời nhau, anh ạ!
Người yêu cũ ơi, nghe tôi hỏi này 
Có khi nào anh táy máy tay chân
Lại vào hộp tin nhắn nhìn chuyện mình thuở xưa
Lướt mắt trên dòng kí ức cũ
Cho lời nhớ nhớ, thương thương ghim vào tim rỉ máu
Như tôi thỉnh thoảng làm đau mình.
Người yêu cũ ơi anh là gã tồi
Bảo yêu tôi nhưng sao đi vội
Không lời từ giã, chẳng một lý do
Bỏ mặc đi, tôi ngơ ngác bên đời
-Người yêu cũ-

No comments:

Post a Comment