Friday, August 7, 2015

Tím trời tháng Tám


Tím trời tháng Tám hoàng hôn buông
Anh bước bên tôi gió lộng buồn
Ngày yêu còn đó người đâu mất
Mặc ai nghe nhớ chiều mưa tuôn.

_ Chiêu Dương

No comments:

Post a Comment