Friday, May 10, 2013

Mâu thuẫn

Khi không có thì nhất định phải có cho được
Có rồi lại cắm đầu chạy trốn khỏi nó!
Nhưng mà cũng đúng thôi..
Nước đã đổ ra sàn thì khó mà hốt lại cho đầy.
Đồ vật lúc sở hữu không biết quý, mất rồi thì thấy tiếc
Cũng như con người vậy...
Đã không trân trọng khi người ở bên cạnh thì lúc nhìn lại để hối hận có lẽ cũng đã muộn...

No comments:

Post a Comment